Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne is op 22 december 2004 opgericht met steun van Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne. Daarbij werd het uitgebreide archief van wijlen plaatsgenoot Foppe W. de Boer ondergebracht bij een stichting. Daarmee werd voorkomen dat deze verzameling op enig moment in stukken uiteen zou vallen of helemaal zou verdwijnen.

Doel

Het doel van het Doarpsargyf  is tweeledig. In de eerste plaats wil het door het verder verzamelen en ordenen van historische materialen (foto's, films, akten, kaarten, verenigingsarchieven, enz.) de geschiedenis van Oude- en Nieuwehorne e.o. documenteren.

Schenkingen of bruikleen

De materialen kunnen aan het archief worden geschonken of in bruikleen worden gegeven. Ook wordt soms materiaal gedigitaliseerd en daarna weer aan de eigenaar teruggegeven. We proberen om zoveel mogelijk materiaal - zonodig met toestemming van de eigenaren - toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Opslag in dorpshuis

Voor de opslag hebben we de beschikking over een ruimte in dorpshuis De Kiekenhof te Nieuwehorne.

Digitalisering

De internetsite www.dorpsarchieven.nl, waar het Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne vanaf het begin bij aangesloten was,  is in 2018 uit de lucht gehaald door de beheerder Doarpswurk Fryslân, omdat deze site al jarenlang niet meer onderhouden was en gevoelig bleek voor hacks.

Tenslotte wil het Doarpsargyf door middel van publicaties uit zijn materiaal de kennis van de geschiedenis van Oude- en Nieuwehorne vergroten. Voor de financiën is het Doarpsargyf volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs. Voor minimaal € 5,- per jaar kunt u ons werk financieel steunen.

Welke vrijwilligers zijn betrokken bij het Argyf?

In het bestuur zitten momenteel de volgende personen: Evert de Jong (voorzitter), Henk Nijzing (secretaris), Jan Schapelhouman (penningmeester) en bestuursleden Peter de Jong en Tino van der Ven.

Daarnaast hebben we nog 7 vrijwilligers die zich bezighouden met praktische zaken in het archief.

Ook meehelpen?

Ook interesse om mee te werken? Meld u aan of kom eens kijken! Data: Het bestuur vergadert elke 2e woensdag van de maand. Ook de medewerkers komen dan naar het dorpshuis. Ook elke 4e maandag van de maand komen zowel bestuur als medewerkers bijeen.