Schotanus Atlas van 1664

De foto toont een deel van een gravure van de grietenij Schoterland, waar Oude- en Nieuwehorne deel van uitmaakten, al heetten ze toen nog Olde- en Nyehorn. Het huidige Bontebok bestond nog niet, want met de ontwikkeling en ontginning van het gebied ten noordwesten van Oude- en Nieuwehorne was halverwege de 17e eeuw nog niet echt begonnen (al is er al een lawei ingetekend). De gravure behoorde tot de Schotanus Atlas van 1664, waar alle Friese grietenijen in stonden.