Sinds medio 2018 zitten we ook op Facebook. Daar wordt regelmatig een foto uit ons omvangrijke fotobestand uitgelicht. Ook kunt u daar reageren en kennisnemen van nieuwtjes en wetenswaardigheden over het Doarpsargyf.

Op 6 maart 2019 hadden we onze jaarlijkse foto- en filmavond. Die stond deze keer in het teken van 40 jaar zelfstandigheid voor Bontebok als dorp (daarvoor was Bontebok officiëel Nijehorne aan de Vaart) en het 70-jarig bestaan van sportvereniging UDIROS in december 2019. .

Ook is deze avond bekend gemaakt dat we gestart zijn met het werven van donateurs. U kunt zich voor het bedrag van minimaal € 5,- per jaar opgeven via info@doarpsargyf.nl.

Enkele malen per jaar hebben we een gesprek met een (oud-) inwoner van onze dorpen, die de jaren voor WO II nog bewust heeft meegemaakt. Deze gesprekken nemen we (digitaal) op, zodat dit in elk geval goed wordt bewaard voor het nageslacht. Ook zijn we nog van plan om deze samengevat op schrift te stellen en delen hiervan te publiceren in de dorpskrant.

We streven er naar om maandelijks iets te melden in dorpskrant Hoarnekrite. Uitgaven vanaf 1 januari 2019 kunnen in pdf hier worden bekeken of gedownload:

  • januari 2019
  • februari 2019
  • maart 2019
  • april 2019
  • mei 2019
  • juni 2019