“Tusken Feart en Tsjonger”

4064 In 1987 bestond Plaatselijk Belang 85 jaar. Daar werd bij stil gestaan middels een fototentoonstelling in het Heerenveen Museum Willem van Haren. Ook werd er een fotoboekje uitgegeven, waarvan de eerste exemplaren werden uitgereikt aan een drietal 85-jarige inwoners van Oude- en Nieuwehorne: Roel Schoppen, Katriene Koen en Lipkje Schumacher-Jelsma. Achter hen zijn o.a. de volgende PB-bestuursleden herkenbaar: Jappie … Read More

“Tusken Feart en Tsjonger”

4063 Uitreiking van het fotoboekje “Tusken Feart en Tsjonger” in het Museum Willem van Haren in Heerenveen, waar ook een tentoonstelling was ingericht naar aanleiding van het 85-jarig jubileum van Plaatselijk Belang. De foto’s voor de tentoonstelling en het boekje waren geselecteerd door Foppe de Boer, Yme de Jong en Jans de Glee.Het boekje werd door PB-voorzitter Teun de Boer … Read More

“Tusken Feart en Tsjonger”

4062 Genodigden met een klassieke bus naar de fototentoonstelling “Tusken Feart en Tsjonger”. V.l.n.r.: Iebeltje Bijker, Hanke de Jong en Willem de Jong. De tentoonstelling (gehouden in 1987) was in het kader van het 85-jarig jubileum van Plaatselijk Belang.

“Tusken Feart en Tsjonger”

4061 Naar aanleiding van het 85-jarig bestaan van Plaatselijk Belang wordt, bij de opening van de fototentoonstelling in Musem Willem van Haren in Heerenveen, het bijbehorende fotoboekje door PB-voorzitter Teun de Boer uitgereikt aan een drietal 85-jarigen uit Oude- en Nieuwehorne (v.l.n.r.): Roel Schoppen, Katriene Koen en Lipkje Schumacher-Jelsma. Op de achtergrond zijn (o.a.) zichtbaar: Jans de Glee, Hanke de … Read More