Boerderij Wietze van der Sluis

0335 Oudehorne (later Bontebok), nabij Eilewijk. Links de boerderij van Wietze van der Sluis (zie ook 0334). In de verte begint de Oude Singel. Jaar ???

Oudehorne, Tweede Sluisweg

0132 Oudehorne, Tweede Sluisweg, ongeveer 200 meter vanaf de sluis aan de westkant. Boerderij van Egbert de Groot en Fokje de Groot-Hylkema. Op de foto van links naar rechts: Fokje de Groot-Hylkema en Jantje Hylkema-de Leeuw.