Nieuwehorne, Schoterlandseweg

0546 Foto uit 1966, genomen in de omgeving van de Openbare Lagere School. Winkel Elias Peereboom, later Auke Brouwer

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 43

0545 Achterste rij van links naar rechts.: dienstbode Janke Donker, Kee Jans Bosma, Harm v.d. Spoel, Berend v.d. Spoel, Elias Peereboom, Aukje Peereboom-Wiegman. Op het bruggetje: Teake Peereboom, Yke Peereboom

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

0544 Winkel/smederij met Texaco benzinepomp. V.l.n.r.: kind Durkje, Hieke de Haan-Bijl, Arjen de Haan, Roel Faber, knecht Freerk de Jong van de Derde Sluis, onbekend

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

0543 Winkel/smederij in aanbouw omstreeks 1925. Slechts genoemd worden de dames. V.l.n.r.: Dieuwke, Durkje, Hieke de Haan-Bijl, Sjoukje de Haan-Keuning, Griet (Popkema), naam kind onbekend