Nieuwehorne, Schoterlandseweg

0546 Foto uit 1966, genomen in de omgeving van de Openbare Lagere School. Winkel Elias Peereboom, later Auke Brouwer

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 43

0545 Achterste rij van links naar rechts.: dienstbode Janke Donker, Kee Jans Bosma, Harm v.d. Spoel, Berend v.d. Spoel, Elias Peereboom, Aukje Peereboom-Wiegman. Op het bruggetje: Teake Peereboom, Yke Peereboom

Timmerbedrijf Gosse Kootstra

0209 Oudehorne, Schoterlandseweg, timmerbedrijf Gosse Kootstra. Met hoed Gosse Kootstra en zoon Jan Kootstra.