Turven

4070 Willem Schokker aan het turven tijdens het Flaeijelfeest van september 1982. Op de achtergrond is de baggelbak zichtbaar.

Flaeijelfeest

4058 De heer Bakker uit Oldeberkoop bezig met het maken van vegers en bezems van wilgentakken.

Flaeijelfeest

4057 Boenen en schrobben tijdens het Flaeijelfeest. Wie de dames in kwestie zijn, is ons (nog) niet bekend.