Evenementen

5158 Volwassen vrouwen, staande van links naar rechts: ???, ???, ???, Jantje Hoekstra-Mulder, Geertje Mulder-Halbersma, mevrouw Jongsma-Klaverboer, Jantje Halbersma-de Jong, Minke Bijstra-Jansma, ???, ???, ??? en ???. Rechts achter Bouke Brouwer. Kinderen voor: ???, Bonne Mulder, Jantje Mulder, ??? en ???.

Plaatselijk Belang 85 jaar

4059 In 1987 bestond Plaatselijk Belang 85 jaar. Dat werd gevierd met een fototentoonstelling in Museum Willem van Haren in Heerenveen. Het maken van de fotoselectie werd gedaan door (v.l.n.r.): de toenmalige museumdirectrice (naam onbekend), Foppe de Boer, Yme de Jong en Jans de Glee.

Flaeijelfeest

4058 De heer Bakker uit Oldeberkoop bezig met het maken van vegers en bezems van wilgentakken.

Flaeijelfeest

4057 Boenen en schrobben tijdens het Flaeijelfeest. Wie de dames in kwestie zijn, is ons (nog) niet bekend.