Dorpsfeest ???

5212 Dorpsfeest ???. Jaar ??? Foto is genomen in Oudehorne bij Schoterlandseweg 23. Personen ???

Dorpsfeest ???

5211 Dorpsfeest ??? Jaar ??? Locatie ??? Achter (v.l.n.r.): Sjoukje Hofstra, Wiebe Hoekstra, Aaltje van den Akker, Albert Wiebenga, Aukje Talma, Eling Koopmans, Wietske Talma, Marten van den Akker, Jacob Hoekstra, Martje van der Honing, Dirk Talma, Geertje Drenth en Everdine van Dijk. Voor (v.l.n.r.): Tietje Hoekstra, Jacob Hoekstra, Anna Krist, Jantje van der Heide, Pietje Krekt, Joukje Bakker en … Read More

Optocht

5208 Optocht. Feest ??? Jaar ??? Locatie ??? Op de wagen (v.l.n.r.): ???, Fedde de Boer, ???, ???, Johannes Bosga (met witte hoed), ??? Staand: ???, ???.