Krantenknipsels (met de onderwerpen in de lijst die u hier kunt downloaden/inzien.

Dorpskrant Hoarnekrite

Boeken (een lijst met beschikbare boeken vindt u hier).

Voormalig archief Foppe W. de Boer

Voormalig archief Jan Zwerver

Archief Jasper Keizer

Archief Plaatselijke Belang Oude- en Nieuwehorne

DTB-boeken (Doop-, Trouw- en Begraaf) van de Hervormde gemeente Oude-/Nieuwehorne e.o.

Archiefmateriaal Hervormde Gemeente Oude- en Nieuwehorne e.o.

Fotoarchief dorpskrant Hoarnekrite

Hoarnekrites vanaf 1 januari 2019

Archieven en foto’s UDIROS (incl. Clubbladen UDIROS)

Diverse kaarten (een lijst met aanwezige kaarten vindt u hier).

Verhalen compagnonsvaart